Zduństwo

 • Szamot zduński plastyczny
 • Szamot prasowany
 • Oferujemy szamot produkowany dwoma metodami:

  - metodą plastyczną: szamot zduński
  - metodą suchą: szamot prasowany

  - SZAMOT ZDUŃSKI Z PASMA PLASTYCZNEGO gat. RSK-A
  - SZAMOT PRASOWANY w gat. Bsz, SP28, As

  PORÓWNANIE WŁASNOŚCI WYROBÓW SZAMOTOWYCH

  Właściwości

  Kwarcowo szamotowe

  Szamotowe prasowane

  Szamotowe zduńskie plastyczne

  SK
  Ukraina

  Bsz
  Polska

  As
  Polska

  SP28
  Czechy

  R-SKA
  Czechy

  Zawartość Al2O3     min  %

  27

  30

  36

  31

  30

  Zawartość Si2O2    max  %

  65

  60

  58

  59

  59

  Zawartość Fe2O3    max %

  2,1

  3

  2,8

  2,5

  2

  Wytrzymałość na ściskanie min MPa

  50

  20

  30

  25

  15

  Temperatura pracy     oC

  1330

  1320

  1370

  1300

  1100

  Odporność na nagłe zmiany temperatury 950 oC - ilość cykli

  3 - 5

  6 - 10

  6 - 10

  6- 10

  25

  Porowatość otwarta  max.  %

  24

  22

  20

  20,5

  28

  Gęstość pozorna  g/cm3

  2,2

  2,0

  2,0 – 2,1

  2,05

  1,9

  Charakterystyka

  Duża przewodność cieplna.
  Słaba akumulacja
  Nie wchłania pary wodnej (zawartej w paliwie) wilgotne spaliny.
  Mała odporność na szoki temperaturowe
  Stosowana głównie w piecach o ciągłej pracy w stałej temperaturze np. bateriach koksowniczych.

  Cegła szamotowa produkowana metodą sypką na prasach o wysokim nacisku.
  Typowa cegła do użytku zduńskiego.
  Dobra akumulacyjność. Duża porowatość, i tolerancja wymiarowa.
  Stosowana do budowy kominków, pieców domowych i zduńskich

  Cegła szamotowa produkowana metodą sypką na prasach o wysokim nacisku.
  W stosunku do gat. Bsz większa wytrzymałość mechaniczna i większa gładkość, większa dokładność wymiarowa
  Stosowana w prostych piecach przemysłowych.

  Cegła szamotowa produkowana metodą sypką na prasach o wysokim nacisku.
  Charakteryzuje się dużą dokładnością wymiarową i gładkością.
  Stosowana do budowy kominków, pieców domowych i zduńskich

  Cegła szamotowa produkowana metodą półplastyczną.
  Duża akumulacja ciepła.
  Bardzo duża odporność na szoki temperaturowe.
  Stosowana w pieco-kominkach zduńskich.

  CEGIEŁ w gat. SK nie oferujemy !!!